pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

16-08-1978

Κεφ. β΄, 1-11

Ὠδή Προφήτιδος Ἄννης.

Λήψη

23-08-1978

Κεφ. β΄, 12-25

Τά ἀσεβῆ παιδιά τοῦ Ἡλί καί ὁ εὐσεβής Σαμουήλ.

Λήψη

30-08-1978

Κεφ. β΄, 26-36

Προαναγγελία τῆς τιμωρίας τῶν υἱῶν τοῦ Ἡλί.

Λήψη

06-09-1978

Κεφ. γ΄& δ΄

Ἀποκαλύψεις ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ εἰς τόν Σαμουήλ. Ἡ ἐπίθεσις τῶν Φιλισταίων. Αἱ συμφοραί τῶν Ἰσραηλιτῶν.

Λήψη

13-09-1978

Κεφ. ε΄, 1-12

Ἀσθένειαι, θάνατοι καί πανικός εἰς τούς Φιλισταίους.

Λήψη

20-09-1978

Κεφ. ζ΄

Ὁ Σαμουήλ κηρύσσει μετάνοιαν. Συντριβή τῶν Φιλισταίων.

Λήψη

27-09-1978

Κεφ. η΄

Ὁ λαός ζητεῖ Βασιλέα ἀπό τόν Σαμουήλ.

Λήψη

04-10-1978

Κεφ. η΄

Ὁ λαός ζητεῖ Βασιλέα. Αἱ ὑπό τῶν Βασιλέων καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας των.

Λήψη

11-10-1978

Κεφ. θ΄,& ι΄

Ὁ Σαούλ εἰς ἀναζήτησιν τῶν ὄνων. Ἡ συνάντησίς του μέ τόν Σαμουήλ. Ἡ χρίσις τοῦ Σαούλ ὡς Βασιλέως.

Λήψη

10η

18-10-1978

Κεφ. ια΄

Νίκη τοῦ Σαούλ κατά τῶν Ἀμμωνιτῶν. Ἡ ἐπίσημος χρίσις του.

Λήψη

11η

25-10-1978

Κεφ. ιβ΄, 3-25

Ἀποχαιρετισμός τοῦ Σαμουήλ πρός τόν λαόν καί ἀποχώρησίς του.

Λήψη

12η

01-11-1978

Κεφ. ιγ΄, & ιδ΄, 1-15

Ἐπίθεσις τῶν Φιλισταίων κατά τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ἡ νίκη τοῦ Ἰωνάθαν.

Λήψη

13η

15-11-1978

Κεφ. ιδ΄, 16-52 & ιε΄,1-17

Πανικός καί συντριβή τῶν Φιλισταίων. Ἔνοχος ἀναθεματισμοῦ ἀκουσίως τοῦ Ἰωνάθαν. Ἐξοντωτικός πόλεμος κατά τῶν Ἀμαληκιτῶν.

Λήψη

14η

22-11-1978

Κεφ. ιε΄, 11-35

Ὁ Θεός ἀποδοκιμάζει τόν Σαούλ.

Λήψη

15η

29-11-1978

Κεφ. ιστ΄

Ἡ χρίσις τοῦ Δαυΐδ. Ὁ Δαυΐδ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Σαοὐλ.

Λήψη

16η

06-12-1978

Κεφ. ιζ΄, 1-58& ιη΄, 1-11

Ὁ Γολιάθ προκαλεῖ τούς Ἰσραηλίτας. Ὁ Δαυΐδ φονεύει τόν Γολιάθ. Ἡ ζηλοτυπία τοῦ Σαούλ.

Λήψη

17η

13-12-1978

Κεφ. ιη΄,12-29 & Κεφ. ιθ΄

Ὁ Δαυΐδ γαμβρός τοῦ Σαούλ. Ὁ Ἰωνάθαν μεσιτεύει ὑπέρ τοῦ Δαυΐδ. Φονικαί ἀπόπειραι τοῦ Σαούλ κατά τοῦ Δαυΐδ.

Λήψη

18η

20-12-1978

Κεφ. κ΄

& Κεφ. κα΄

Μέτρα τοῦ Ἰωνάθαν ὑπέρ τοῦ Δαυΐδ. Ὁ Δαυΐδ λαμβάνει παρά τοῦ Ἀβιμέλεχ τούς ἄρτους τῆς προθέσεως.

Λήψη

19η

10-01-1979

Κεφ. κβ΄

Κατά διαταγή τοῦ Σαούλ σφαγή τῶν ἱερέων καί τῶν πολιτῶν τῆς Νομβᾶ.

Λήψη

20ή

17-01-1979

Κεφ. κγ΄& κδ΄, 1-7

Νίκη Δαυΐδ κατά Φιλισταίων. Καταδίωξίς του ἀπό τόν Σαούλ. Ὁ Δαυΐδ δέν ἁπλώνει χέρι κατά τοῦ Σαούλ.

Λήψη

21η

24-01-1979

Κεφ. κδ΄, 8-23

Ὁ Δαυΐδ δέν ἁπλώνει χέρι κατά τοῦ Σαούλ. Μετάνοια τοῦ Σαούλ.

Λήψη

22α

31-01-1979

Κεφ. κε΄,1-44

Ὁ θάνατος τοῦ Σαμουήλ. Ὁ βάναυσος Νάβαλ, ἡ συνετή Ἀβιγαία. Ἡ Ἀβιγαία σύζυγος τοῦ Δαυΐδ.

Λήψη

23η

07-02-1979

Κεφ. κστ΄, 1-25 & κζ΄, 1-7

Νέα ἐκστρατεία τοῦ Σαούλ κατά τοῦ Δαυΐδ. Μεγαλοκαρδία τοῦ Δαυΐδ. Ὁ Δαυΐδ καταφεύγει πρός τόν Βασιλέα τῆς Γέθ.

Λήψη

24η

14-02-1979

Κεφ. κζ΄, 8-12 & κη΄, 1-25

Ὁ Δαυΐδ καταφεύγει πρός τόν Βασιλέα τῆς Γέθ.(Συνέχεια). Ὁ Σαούλ συμβουλεύεται μάντισαν.

Λήψη

25η

21-02-1979

Κεφ. κθ΄& λ΄

Ὁ Δαυΐδ ἀποχωρεῖ ἀπό τόν κατά τοῦ Σαούλ πόλεμον τῶν Φιλισταίων. Ἐπιδρομή ληστῶν καί συντριπτική νίκη τοῦ Δαυΐδ κατ᾿ αὐτῶν.

Λήψη

26η

28-02-1979

Κεφ. λα΄, 1-13

Φοβερά ἦττα τῶν ἰσραηλιτῶν καί θάνατος τοῦ Σαούλ.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ