Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

 

Περί μαγείας Α΄.

Λήψη

 

Περί μαγείας Β΄.

Λήψη

 

Περί μαγείας Γ΄.

Λήψη

 

Περί μαγείας Δ΄.

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ