Ἡ Δίκη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος,
ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

15-10-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 57, Μάρκ. ιδ΄ 58-59)

Εἰσαγωγή - Ὁ Ἰησοῦς πρό τοῦ Ἀρχιερέως καί τῶν συνέδρων (δ. 71')

Λήψη

2

22-10-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 62-66)

Συνέχεια (δ. 55')

Λήψη

3

29-10-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. ιδ΄ 61-,62)

«Εγώ εἰμί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ» (δ. 75')

Λήψη

4

05-11-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κστ΄ 67-68, κζ΄ 3-10)

Μεταμέλεια καί αὐτοκτονία τοῦ Ἰούδα (δ. 56')

Λήψη

5

12-11-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιη΄ 28-36)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (δ. 59')

Λήψη

6

19-11-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιη΄ 37-38, Λουκ. κγ΄ 5-9)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου (συνέχεια) καί τοῦ Ἡρώδου (δ. 59')

Λήψη

7

26-11-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κγ΄ 13-16, Ματθ. κζ΄ 15-25)

Ὁ Ἰησοῦς πρό τοῦ Πιλάτου (δ. 55')

Λήψη

8

03-12-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 1-9)

Ἡ δίκη τοῦ Ἰησοῦ. Φραγγέλωση ... (δ. 53')

Λήψη

9

10-12-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 10-16)

Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου- Ἡ καταδίκη τοῦ Ἰησοῦ (δ. 59')

Λήψη

10

17-12-78

Ἡ Δίκη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 32, Λουκ. κγ΄ 27-31)

Πρός τόν Γολγοθᾶ - Οἱ κλαίουσες γυναῖκες (δ. 55')

Λήψη

11

14-11-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 33-36, Ἰωάν. ιθ΄ 23-24)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (δ. 57')

Λήψη

12

21-01-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 35-43, Μάρκ. ιε΄ 27-28)

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου (δ. 59')

Λήψη

13

28-01-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κγ΄ 33-43)

Ἡ Σταύρωση καί τά κατ΄αὐτήν συμβάντα Ἡ μετάνοια τοῦ ληστοῦ (δ. 54')

Λήψη

14

04-02-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, Ματθ. κζ΄ 45)

Ἡ Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ καί ὁ ἀγαπημένος Μαθητής (δ. 61')

Λήψη

15

11-02-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 46-49)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (δ. 59')

Λήψη

16

18-02-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 28-30, Λουκ. κγ΄ 46)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ. «Τετέλεσται» (δ. 52')

Λήψη

17

25-02-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 51-54, Λουκ. κγ΄ 47- 48)

Ὁ Ἰησοῦς ἐπί τοῦ Σταυροῦ (ὁ θάνατος Αὐτοῦ) (δ. 62')

Λήψη

18

11-03-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 31-35)

Ὁ θάνατος τοῦ Ίησοῦ καί ὁ λογχισμός Αὐτοῦ (δ. 59')

Λήψη

19

18-03-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ (θέμα 1ο) (δ. 51')

Λήψη

20

25-03-79

Ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ (θέμα 2ο) (δ. 59')

Λήψη

21

01-04-79

Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. ιθ΄ 38-42, Ματθ. κζ΄ 57-61, Μάρκ. ιε΄ 42-47)

Ἡ Ταφή τοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ (δ. 58')

Λήψη

22

08-04-79

Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 62-66)

Ἡ Ταφή τοῦ Ἰ. Χριστοῦ - Ἡ ἀσφάληση τοῦ Τάφου (δ. 51')

Λήψη

23

29-04-79

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 62')

Λήψη

24

06-05-79

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ. Χριστοῦ (δ. 54')

Λήψη

25

13-05-79

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος Tοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Ἰ.Χριστοῦ (δ. 55')

Λήψη

26

14-10-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

α) Εἰσαγωγή - Πῶς πρέπει νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά μελετοῦμε αὐτόν. β) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (εἰσαγωγή) (δ. 61')

Λήψη

27

21-10-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κζ΄ 61,63, κη΄ 3-5, Μάρκ. ιστ΄ 1-6, Λουκ. κγ΄ 56, κδ΄ 1-5)

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (δ. 59')

Λήψη

28

28-10-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 5-6, Ματθ.η΄ 6-8, Μάρκ. ιστ΄ 6-8)

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου (δ. 60')

Λήψη

29

04-11-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 9,11,12, Μάρκ.ιστ΄11,12, Ματθ. κη΄9-10)

Ἡ ἀπιστία τῶν Μαθητῶν (δ. 59')

Λήψη

30

11-11-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. κη΄ 11-15, Ἰωάν. κ΄ 1-9)

Ἀνατροπή τῆς θεωρίας περί κλοπῆς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ (δ. 61')

Λήψη

31

18-11-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 11-18)

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στή Μαρία (δ. 60')

Λήψη

32

25-11-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 13-24)

Οἱ δύο πρός Ἐμμαούς μαθητές (δ. 60')

Λήψη

33

02-12-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Συνέχεια ὁμιλίας «οἱ δύο πρός Ἐμμαούς» (δ. 66')

Λήψη

34

09-12-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 30-38)

Οἱ δύο πρός Ἐμμαούς μαθητές Ἡ ἐμφάνιση στούς Ἀποστόλους (δ. 60')

Λήψη

35

16-12-79

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 39-43, Ἰωάν. κ΄ 20)

Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς Ἀποστόλους (δ. 60')

Λήψη

36

13-01-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 19-20)

Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς μαθητές (δ. 54')

Λήψη

37

20-01-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κ΄ 21-27)

Ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στούς μαθητές - Ἡ ἐμφάνιση μετά ὀκτώ ἡμέρες παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ (δ. 60')

Λήψη

38

27-01-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου μετά ὀκτώ ἡμέρες παρόντος καί τοῦ Θωμᾶ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα (δ. 58')

Λήψη

39

03-02-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κα΄ 7-12)

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα (δ. 61')

Λήψη

40

10-02-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. κα΄ 13-23)

α) Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου παρά τήν Τιβεριάδα β) Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Πέτρου γ) Λόγοι περί Ἰωάννου. (δ. 57')

Λήψη

41

24-02-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ά Κορ. ιε΄ 3-8)

Ἄλλες ἀποδείξεις καί μαρτυρίες περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἰδίᾳ δέ τοῦ Ἀπ. Παύλου (δ. 52')

Λήψη

42

02-03-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 43-49)

Μαρτυρία τῆς Γραφῆς (Π.Δ.) περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐξ ὑποκειμένου ἀπόδειξη (δ. 55')

Λήψη

43

09-03-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Πράξ. α΄ 6-8, ( Ἴδε Μάρκ. ιγ΄ 31, Ματθ. η΄ 18))

Οἱ τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἰησοῦ (δ. 55')

Λήψη

44

16-03-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Μάρκ. ιστ΄ 15-18, Ματθ. κ΄ 19-20)

Οἱ τελευταῖοι λόγοι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου (δ. 55')

Λήψη

45

23-03-80

Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Λουκ. κδ΄ 50-52, Μάρκ. ιστ΄ 19, Πράξ. α΄ 9-11)

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (δ. 53')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ