pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

18-01-98

Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου

Οἱ περιπέτειες τοῦ Μ. Ἀθανασίου γιά τήν Ὀρθοδοξία (δ. 26')

Λήψη

2

25-01-98

Μνήμη Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

«Τοιοῦτος ἠμίν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς» (δ. 29')

Λήψη

3

30-12-99

Μνήμη Ὀσιονεομάρτυρος Γεδεῶν

Τό χάρισμα τοῦ μαρτυρίου καί οἱ προϋποθέσεις του (δ. 28')

Λήψη

4

01-01-00

Εἰς τήν 1ην τοῦ νέου ἔτους

Τό τέλος τοῦ 20ου αἰῶνος – Τό τέλος τῆς Β΄ χιλιετίας ἀπό Χριστοῦ Γεννήσεως – Ἕνας ἀπολογισμός (δ. 29')

Λήψη

5

06-01-00

Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια

Καί πάλι ἡ ὑμνολογία ὁδηγός μας (δ. 30')

Λήψη

6

18-01-00

Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου

Πολύτιμα λόγια του μεγάλου Πατρός (δ. 28')

Λήψη

7

09-03-00

Μνήμη Ἁγίων Μ΄ Μαρτύρων

Ὁ Ἡρωισμός (δ. 26')

Λήψη

8

08-05-00

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου

Τά προσωνύμια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')

Λήψη

9

24-05-00

Τετάρτη Μεσοπεντηκοστῆς

Ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ (δ. 50')

Λήψη

10

19-06-00

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἡ ἐναρκτήριος προσευχή «Βασιλεῦ Οὐράνιε» (δ. 28')

Λήψη

11

29-06-00

Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ πρός Φιλιππησίους ἐπιστολή του (δ. 28')

Λήψη

12

06-08-00

Εἰς τήν Ἁγίαν Μεταμόρφωσιν

Οἱ τρεῖς σκηνές (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')

Λήψη

13

14-09-00

Εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό κέντρον τῆς λατρείας μας (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')

Λήψη

14

26-09-00

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Εὐαγγελιστοῦ

Τό πνεῦμα τῆς ἀλήθειας καί τό πνεῦμα τῆς πλάνης (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

Λήψη

15

25-10-00

Μνήμη Ἁγίου Δημητρίου – εἰς τόν ἑσπερινόν

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος (δ. 27')

Λήψη

16

26-10-00

Μνήμη Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος καί ὁ Θάνατος (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

Λήψη

17

28-10-00

Εἰς τήν ἐπέτειον τῆς 28ης Ὀκτωβρίου (ἀγρυπνία)

Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ (δ. 26')

Λήψη

18

13-11-00

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Χαρακτηρισμοί τοῦ Ἁγίου Πατρός. Κάτι ἀπό τήν Θεία Λειτουργία του (δ. 28')

Λήψη

19

25-12-00

Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν

Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')

Λήψη

20

26-12-00

Εἰς τήν Β΄ ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων

Οἱ πρῶτοι μάρτυρες θεαταί τῆς ἐνανθρωπήσεως Τοῦ Λόγου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')

Λήψη

21

27-12-00

Εἰς τήν Γ΄ ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων

Οἱ δυό θρόνοι (δ. 27')

Λήψη

22

30-12-00

Μνήμη Ἁγίου Γεδεῶν (ἀγρυπνία)

Ἡ ἀναζήτησις τοῦ Ἰησοῦ (δ. 28')

Λήψη

23

01-01-01

Ἐπί τῷ νέῳ ἔτει

Ἡ θεολογία τῆς Ἱστορίας (δ. 28')

Λήψη

24

06-01-01

Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια

Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 31')

Λήψη

25

07-01-01

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ

Ὁ ἀληθινά μεγάλος (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')

Λήψη

26

08-03-01

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μ΄ Μαρτύρων – εἰς τόν ἑσπερινόν

Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες (δ. 25')

Λήψη

27

09-03-01

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μ΄ Μαρτύρων

(δ. 36')

Λήψη

28

24-05-01

Εἰς τήν Ἀνάλυψιν τοῦ Χριστοῦ

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί ... Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ» (δ. 27')

Λήψη

29

04-06-01

Εἰς Τό Ἅγιον Πνεῦμα

Τό Πνεῦμα Τό Ἅγιον ἐλέγχει τόν κόσμον (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')

Λήψη

30

24-06-01

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου

Ἡ ταπεινοφροσύνη Ἁγίου Ἰώαννου Προδρόμου (δ. 28')

Λήψη

31

29-06-01

Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

(δ. 20')

Λήψη

32

20-07-01

Μνήμη Προφήτου Ἡλίου

Ὁ Προφήτης Ἠλίας στήν ἐποχή του καί στά ἔσχατα (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')

Λήψη

33

06-08-01

Εἰς τήν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πρόδρομός της δικῆς μας δόξης (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')

Λήψη

34

08-09-01

Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

(δ. 22')

Λήψη

35

14-09-01

Εἰς τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ὁ Σταυρός στή ζωή τοῦ πιστοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 22')

Λήψη

36

26-09-01

Μνήμη Μεταστάσεως Ἁγίου Ἰωάννου

Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεόλογος μπροστά στά μυστήρια τῆς ἱστορίας (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

Λήψη

37

25-10-01

Μνήμη Ἁγίου Δημητρίου – εἰς τόν ἑσπερινόν

Ὁ καινούριος ἄνθρωπος (δ. 19')

Λήψη

38

26-10-01

Μνήμη Ἁγίου Δημητρίου

Στρατιώτης καί ἀθλητής (β΄ ἔκδοσις) (δ. 18')

Λήψη

39

28-10-01

Ἐπέτειος 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Τό ἡρωικόν ΟΧΙ (δ. 16')

Λήψη

40

21-11-01

Τά εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

(δ. 29')

Λήψη

41

01-01-02

Μνήμη Μεγάλου Βασιλείου

Ἡ προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (δ. 18')

Λήψη

42

06-01-02

Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια

Προσέγγισις εἰς τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')

Λήψη

43

07-01-02

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ

Ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Βαπτιστοῦ (δ. 11')

Λήψη

44

17-01-02

Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου – εἰς τόν ἑσπερινόν

Φιλία ἀνάμεσα σέ δυό μεγάλους (β΄ ἔκδοσις) (δ. 19')

Λήψη

45

18-01-02

Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου - ἀνήμερα

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καί οἱ αἱρέσεις (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

Λήψη

46

02-02-02

Ἡ Ὑπαπαντή Τοῦ Χριστοῦ

(δ. 27')

Λήψη

47

23-03-02

Μνήμη Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης

Ἐγκώμια καί προτροπές (β΄ ἔκδοσις) (δ. 27')

Λήψη

48

09-03-02

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μ΄ Μαρτύρων

Τό μέλλον τῶν δικαίων (δ. 29')

Λήψη

49

06-05-02

Μνήμη Ἁγίου Γεωργίου

(δ. 28')

Λήψη

50

08-05-02

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἀποκαλυπτικές ἐμπειρίες Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (δ. 25')

Λήψη

51

10-05-02

Ζωοδόχου Πηγῆς

Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάστασιν Τοῦ Χριστοῦ (δ. 35')

Λήψη

52

21-05-02

Μήμη Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης

(δ. 19')

Λήψη

53

13-06-02

Εἰς τήν Ἀνάληψιν

(δ. 26')

Λήψη

54

29-06-02

Μνήμη Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἀθήνα (δ. 26')

Λήψη

55

06-08-02

Μεταμόρφωσις Τοῦ Σωτῆρος

Ὁ δοξασμός τῆς ὕλης (δ. 25')

Λήψη

56

14-09-02

Εἰς τήν Ὕψωσιν Τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

(δ. 27')

Λήψη

57

26-09-02

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

(δ. 22')

Λήψη

58

26-10-02

Μνήμη Ἁγίου Δημητρίου

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἐφαρμοστής τοῦ νόμου Τοῦ Θεοῦ (δ. 28')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ