Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Τωβίτ

(Ὁμιλίες βασισμένες στό βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης Τωβίτ, σέ ἀνώτερο Κατηχητικό Θηλέων)

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

30-10-77

Πρόλογος. Μέγα κεφάλαιο ἡ καλή Γιαγιά – φοβερό κακό ἡ κακή Γιαγιά. (δ. 59')

Λήψη

2

13-11-77

Ἡ συζυγία καί ἡ μητρότης κάνουν τή γυναῖκα σωστή προσωπικότητα... Περί κηδείας καί ἀκηδείας... Εὐλάβεια στούς Νεκρούς. (δ. 56')

Λήψη

3

20-11-77

Ἡ ἐργασία τῆς γυναίκας ἔξω ἀπό τό σπίτι, δημιουργεῖ μεγάλα προβλήματα. Περί φεμινισμοῦ κ.λ.π. (δ. 54')

Λήψη

4

27-11-77

Οἱ δύο προσευχές τῆς Σάρρας. Περί αὐτοκτονίας κ.λ.π. (δ. 57')

Λήψη

5

04-12-77

Ἡ Πνευματική Διαθήκη τοῦ Τωβίτ. (δ. 55')

Λήψη

6

11-12-77

Ἡ ἐκλογή τοῦ δρόμου τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου κ.λ.π. (δ. 56')

Λήψη

7

18-12-77

Ἡ Πνευματική Διαθήκη τοῦ Τωβίτ, συνέχεια. (δ. 61')

Λήψη

-

15-01-78

Εὕρεσις συνοδοῦ τοῦ Τωβία. Περί Δανεισμοῦ, περιουσίας, κ.λ.π.

 

9

22-01-78

Τό ταξίδι τοῦ Τωβία. Συνοδός του ὁ Ἄγγελος Ραφαήλ. (δ. 61')

Λήψη

10

29-01-78

Τρεῖς τρόποι συνοικεσίων. (δ. 57')

Λήψη

11

05-02-78

Ὁ Τωβίας στά Ἐκβάτανα.Ὁ Τωβίας ζητάει πληροφορίες γιά τή νύφη. (δ. 47')

Λήψη

12

12-02-78

Γενικά περί Γάμου. (δ. 60')

Λήψη

13

19-02-78

Ὁ Γάμος Τωβία – Σάρρας καί ἡ προσευχή των. (δ. 89')

Λήψη

14

26-02-78

Ὁ χιαστί τρόπος τῶν συζύγων. Ἡ ἐπέμβασις τῶν γονέων στά νέα ζεύγη. (δ. 55')

Λήψη

15

05-03-78

Ἡ ἐκτίμησις τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου. Σπουδαῖο φέρσιμο τοῦ πεθεροῦ Ραγουήλ πρός τόν Τωβία, τόν γαμβρό του. (δ. 53')

Λήψη

16

19-03-78

Ἐπιστροφή τοῦ Τωβία καί Σάρρας. Θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Τωβίτ. Ὑποδοχή τῶν νεονύμφων, ἀπό τούς γονεῖς Τωβίτ καί Ἄνναν. Ἐγκώμιον καλῆς Νοικοκυρᾶς. Ἀποκάλυψις τοῦ Ἀγγέλου Ραφαήλ κ.λ.π. (δ. 62')

Λήψη

17

26-03-78

Ὁ Θεός μαστιγεῖ καί ἐλεεῖ. Ὁ Τωβίτ προφητεύει τήν καταστροφή τῆς πόλεως Νινευῆ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, κ.λ.π. (δ. 60')

Λήψη

18

02-04-78

Ἡ καταστροφή τῆς Νινευῆ. Σαρδανάπαλος, ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ τῆς Νινευῆ. (δ. 65')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος