Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ρούθ

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

13/10/80

1, 1 – 9

Εἰσαγωγή– Ἀνάγκη προτύπων – Μετανάστευσις οἰκογενείας Ἐλιμέλεχ, θάνατος αὐτοῦκαί υἱῶν αὐτοῦ.

Λήψη

2

20/10/80

1, 10 –22 2, 1 – 3

Ἐκδηλώσειςἀγάπης νυμφῶν πρός πενθεράν – ἀποχωρισμός τῆς Ὀρφά καί ἀκολούθησις τῆςΡούθ – Ἐπιστροφή εἰς Βηθλεέμ καί ἀναζήτησις ἐργασίας ὑπό τῆς Ρούθ.

Λήψη

3

03/11/80

2, 4 – 18

Ἡ Ρούθεἰς τόν ἀγρόν τοῦ Βοόζ – Ἐγκώμιον αὐτῆς ὑπό τοῦ Βοόζ.

Λήψη

4

10/11/80

2, 19 –23 3, 1 – 18

Παρέμβασιςτῆς Νοεμίν πρός σύναψιν γάμου τῆς Ρούθ μετά τοῦ Βοόζ – Ὁ Βοόζσυγκατατίθεται νά νυμφευθῆ τήν Ρούθ.

Λήψη

5

17/11/80

4, 1 – 22

Ἡἀπόφασις τοῦ γάμου κρίνεται ὑπό τῶν πρεσβυτέρων – Γάμος τοῦ Βοόζ μετάτῆς Ρούθ καί γέννησις τοῦ Ὠβήδ – Γενεαλογία τοῦ Δαυΐδ καί θεολογία τοῦὅλου Βιβλίου τῆς Ρούθ.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ ἉγίουΤριαδικοῦ Θεοῦ

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος