Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Εὐχαριστίες

Γιά τήν συμβολή τους στόν ἐμπλουτισμό τοῦ χώρου μέ κείμενα, εἰκόνες, φωτογραφίες, ἠχητικές καθώς καί ὀπτικές καταγραφές, εὐχαριστοῦμε τούς :

 

 

Ἱερά Μονή Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου» Στομίου Λαρίσης,

ΤΚ 40007 Στόμιον - Τηλ. 24950 91220,

διότι οἱ ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου ἀναρτήθηκαν στόν ἰστότοπο arnion.gr μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου - Στομίου Λαρίσης.

 

 

 

 

κύριο Στυλιανό Κεμεντζετζίδη καί τίς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,

 

 

 

 

 

 

κύριο Κωνσταντίνο Ζαλάλα γιά τίς ὁμιλίες του π. Ἀθανασίου στά Ἀγγλικά.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος